Infektionssygdomme, der kan forebygges ved vaccination

Difteri (Croup)

Difteri er en halsbetændelse forårsaget af difteribakterien, Corynebacterium diphteriae, som laver et giftstof (toksin) som kan påvirke hjerte og nerver, og som ubehandlet har en dødelighed på 50%.
Læs mere her

Gul feber

Gul feber forekommer i store dele af tropisk Afrika og Sydamerika. Mennesker smittes med gul feber virus via myggestik, hyppigst af Aedes aegypti, der trives og yngler i byer. Derfor kan man reducere risikoen for smitte ved at beskytte sig mod myggestik.
Læs mere her

Hepatitis A (Smitsom leverbetændelse)

Hepatitis A virus (HAV) overføres primært via forurenet vand og fødemidler, men kan også overføres direkte fra person til person. Hepatitis A er derfor udbredt i områder med dårlige sanitære og hygiejniske forhold.
Læs mere her

Hepatitis B (Smitsom leverbetændelse)

En tredjedel af jordens befolkning er smittet med hepatitis B virus (HBV) og ca. 350 millioner er kroniske smittebærere. I højendemiske områder er >8 % af befolkningen smittebærere.
Læs mere her

Japansk hjernebetændelse:

Japansk hjernebetændelse (JE) skyldes infektion med Japansk Encephalitis Virus (JEV), som er et flavivirus i familie med gul feber virus.
Læs mere her

Kolera og rejsediarre

Kolera er en vand- og fødevarebåren infektion som forårsages af tarmbakterien Vibrio cholerae. Den forårsager akut mave-tarminfektion med kraftig vandig diarré og opkastning.
Læs mere her

Meningitis (Meningokok-sygdom)

Omkring 8% af jordens befolkning er bærere af bakterien Neisseria meningitidis (meningokokken), i næsen og svælget. Smitte sker ved direkte kontakt eller dråbesmitte og kræver således tæt kontakt med en bærer.
Læs mere her

Polio (børnelammelse)

Polio skyldes poliovirus type 1, 2 eller 3, som smitter via forurenet vand eller fødemidler.
Læs mere her

Rabies (hundegalskab)

Globalt dør ca. 55.000 mennesker af rabies (hundegalskab) årligt og 99% af humane tilfælde ses efter hundebid. Klassisk sylvatisk rabies virus forekommer i de fleste lande i verden og alle der rejser uden for Europa, Nordamerika eller Australien har risiko for at blive eksponeret.
Læs mere her

Skovflåtbåren meningo-encephalitis (Tick-Borne Encephalitis (TBE))

TBE, central europæisk hjernebetændelse, Russian Summer-Spring Encephalitis (RSSE) eller Früh-sommer meningoencephalitis (FMSE) skyldes et flavivirus, TBE virus, der overføres af skovflåter. Sygdommen kan også overføres via upasteuriserede mejeriprodukter.
Læs mere her

Tetanus (stivkrampe)

Stivkrampe skyldes sårinfektion med stivkrampebakterien, Clostridium tetani, som laver et giftstof (neurotoksin), som påvirker nervesystemet og medfører, at man får kramper.
Læs mere her

Tyfus

Tyfus er betegnelsen for infektion med bakterien Salmonella typhi. Nogle personer er såkaldte ”bærere”, og udskiller bakterien i afføringen.
Læs mere her

Tuberkulose

Omkring 1/3 af jordens befolkning er smittet med Mycobacterium tuberculosis. Globalt er der ca. 8 millioner nye tilfælde af tuberkulose (TB) og med ca. 2 millioner dødsfald er TB en af de hyppigste dødsårsager.
Læs mere her

Livmoderhalskræft og kondylomer

Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. I Danmark får ca. 370 kvinder hvert år konstateret livmoderhalskræft. Halvdelen af kvinderne er under 45 år. Omkring 100 kvinder dør hvert år af sygdommen.
Læs mere her