Vaccinen blev registreret allerede i 2006, men pga. begrænset produktionskapacitet og prioritering af særlige lande, har den ikke været leveret til det danske marked før nu.

Vaccinen (Zostavax®) er godkendt til patienter i alderen 50 år og derover til forebyggelse af helvedesild (”zoster” eller ”herpes zoster”) og af de nervesmerter, der kan følge efter et udbrud, og som er meget ubehagelige.

Helvedesild skyldes opblussen af en tidligere skoldkoppeinfektion, og vaccinen er i princippet den samme, som den der anvendes mod skoldkopper, men ca. 14 gange kraftigere. Vaccinen er en levende svækket vaccine, og er derfor meget temperaturfølsom.

Vaccinens effekt er vist i en række studier, som dannede grundlag for registrering samt en række opfølgende studier, bl.a. for at vurdere langtidseffekten. Vaccinen er ikke undersøgt på personer med svækket immunitet.

Data fra de opfølgende studier viser, at vaccinens effekt aftager over tid. Behov og tidspunkt for revaccination er endnu ikke fastlagt.

Kilde: Statens Serum Institut