Om os

Danske Lægers Vaccinations Service er Danmarks største udbyder af vaccinationer. Selskabet har ca. 250 læger og sygeplejersker tilknyttet og har siden 1998 vaccineret mere end 3.000.000 danskere.

Danske Lægers Vaccinations Service er et 100% ejet datterselskab af European LifeCare Group A/S. I Danmark drives alene virksomhed under navnet Danske Lægers Vaccinations Service.

Moderselskabets navn, European LifeCare Group A/S, afspejler gruppens internationale ambitioner som indtil videre har ført til at selskabet også har aktiviteter i England.

European LifeCare Group A/S har tidligere være noteret på NASDAQ First North og er i dag ejet af flere end 500 aktionærer.

Selskabet ledes af adm. direktør Andrew Paulsen mens ansvaret for det lægefaglige varetages af cheflæge dr. med. Mogens Rishøj.

Rejsevaccination

Danske Lægers Vaccinations Service driver mere end 30 vaccinationsklinikker over hele landet, hvorfra tusinder af danskere bliver vaccineret i forbindelse med ophold i udlandet. En lang række virksomheder har aftaler som sikrer at deres medarbejdere, typisk i forbindelse med arbejdsrelaterede rejseaktiviteter, kan blive vaccineret i vores landsdækkende netværk af klinikker.

Vi tilbyder også udkørende vaccination til større grupper af rejsende som f.eks. efterskoler og lignende hvor vi kommer ud på skolerne og gennemfører rådgivning og vaccination.

Influenzavaccination

I samarbejde med kommuner, virksomheder og patient/ældreforeninger har Danske Lægers Vaccinations Service indtil videre:

  • Planlagt og gennemført mere end 20.000 gruppevaccinationsarrangementer mod influenza, hovedparten for ældre, førtidspensionister og kronisk syge som vaccineres gratis på vegne af staten.
  • Vaccineret mere end 3 mio. danske borgere.
  • Vaccineret mere end 40.000 immobile borgere i deres eget hjem.
  • Servicerer årligt ca. 1.200 danske virksomheder, som tilbyder deres ansatte vaccination mod influenza.

Andre former for vaccination

Selskabet tilbyder også f.eks. vaccination af virksomheders medarbejdere, ofte vaccination relateret til arbejdersopgaver, så som skovarbejdere der bliver vaccineret mod den flåt overførte central europæiske hjernebetændelse, medarbejdere i børnehaver med forøget risiko for hepatitis B smitte eller medarbejdere i virksomheder som arbejder med spildevand.

Selskabet har også aftaler med en lang række virksomheder som sikrer at deres medarbejdere i forbindelse med rejseaktiviteter kan få rådgivning og vaccination på en hvilken som helst af vores klinikker men hvor afregning sker direkte til virksomheden.

Aktiviteter uden for Danmark

European LifeCare Group A/S ejer og driver European Vaccination Group Ltd i England, som via datterselskaberne Vaccination UK, The Globe Travel Health Centre og Winchester Travel Health beskæftiger ca. 60 læger og sygeplejersker, vaccinerer på mange skoler på vegne af de engelske sundhedsmyndigheder samt servicerer ca. 300 engelske virksomheder.

Som i Danmark drives der selvstændige vaccinationsklinikker med fokus på rejsevaccination mens selskabets læger og sygeplejersker servicerer virksomheder med vaccination af deres medarbejdere på deres arbejdsplads samt varetager vaccination for sundhedsmyndighederne, typisk i forbindelse med vaccinationsprogrammer rettet mod skolebørn eller svage borgere.

Links til hjemmesider i European LifeCare Group: