Malaria

Ved malaria udvikler den smittede anfald med feber, utilpashed og komplikationer, som i værste tilfælde kan være dødelige. Malaria skyldes en lille parasit, der lever i blodet. Malariaparasitten overføres via myggestik fra malariamyg. Malariamyg er mest aktive om natten.

Malaria er en af de hyppigste årsager til sygdom og død på verdensplan. Det skønnes, at der smittes 300 millioner mennesker om året, heraf dør ca. 1 million (overvejende børn under 5 år smittet i Afrika syd for Sahara).

Hvert år er der omkring 100 danskere som smittes med malaria på rejser. Blandt rejsende som behandles for malaria efter hjemkomsten vil der forekomme 0,5-1% dødsfald. De fleste smittes i Afrika.

Malaria findes på alle kontinenter, undtagen Europa. Der er områder hvor risikoen er større end andre. Derfor bygger al information om malariaforebyggelse på individuel rådgivning. Der skal herunder tages hensyn til rejsemål, rejselængde, den rejsendes alder, overfølsomhed og/eller andre sygdomme hos den rejsende.

Rejseråd – Malaria:

  • Tag forebyggende malariamedicin, hvis du skal til et område hvor der er reel risiko for malaria. Vær præcis med at tage den forbyggende medicin. Læs og følg altid anvisningerne på pakken.
  • Brug insektafvisende middel
  • Sov under et myggenet som er imprægneret
  • Feber under og op til 3 måneder efter ophold i malariaområder, som ikke kan forklares fyldestgørende på anden måde, skal betragtes som malaria, indtil andet er bevist.

Forekomst af malaria

Ved hjælp af nedenstående link kan du danne dig et indtryk af forekomsten af malaria på dit rejsemål, samt få en anbefaling af eventuelt behov for forebyggende malariamedicin: Fit for travel